Вечер в синих тонах.
2013-02-05 GA645zi Provia 400X